Panna Fotograf

 1. Rezerwacja sesji zdjęciowej jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 2. Klienci przystępując do sesji akceptują styl obróbki fotografa, widoczny na zdjęciach zawartych w portfolio na stronie internetowej pannafotograf.pl i w mediach społecznościowych Fotografa.
 3. Osoby zainteresowane sesją zdjęciową muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych (imię i nazwisko, adres mailowy, nr telefonu) w celu umożliwienia kontaktu w sprawach związanych z realizacją sesji zdjęciowej oraz zaksięgowania usługi.
 4. Termin sesji jest rezerwowany na dwa dni. W tym czasie należy wpłacić zadatek za sesję w wysokości 100 zł na konto: 85 1140 2004 0000 3102 8202 6381 Anna Łapczak panna_fotograf
 5. W razie braku wpłaty w wyznaczonym czasie termin jest automatycznie anulowany.
 6. W przypadku całkowitej rezygnacji z sesji, wpłata za sesję nie podlega zwrotowi.
 7. Druga część płatności następuje przelewem do maksymalnie 2 dni po sesji lub gotówką w dniu sesji zdjęciowej. Klient nie otrzyma zdjęć przed wpłatą pełnego wynagrodzenia.
 8. W przypadku choroby lub losowych zdarzeń termin sesji zdjęciowej może podlegać zmianie. Jeżeli jednak sesja nie odbyła się w danym dniu z winy klienta, to on ponosi koszt ewentualnego wynajmu studio, w którym sesja miała zostać przeprowadzona.
 9. Na sesję zdjęciową należy przyjść punktualnie. W przypadku jakiegokolwiek spóźnienia, klient proszony jest o kontakt telefoniczny na numer: 609 444 854.
 10. W ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od wykonania sesji zdjęciowej klient otrzymuje dostęp do galerii internetowej z pulą zdjęć do wyboru. Galeria jest zabezpieczona hasłem, a zdjęcia są po wstępnej selekcji i wstępnej obróbce kolorystycznej.
 11. Na wybór zdjęć do ostatecznej obróbki klient ma maksymalnie 2 tygodnie (14 dni kalendarzowych).
 12. Fotograf wysyła gotowe zdjęcia w wersji elektronicznej w ciągu 10 dni roboczych od przesłania przez klienta wybranych zdjęć.
 13. Jeżeli wybrany przez klienta pakiet zawiera również odbitki, fotograf przygotuje je do odbioru w ciągu 30 dni roboczych od wybrania zdjęć przez klienta. Odbitki klient odbiera od fotografa osobiście we wspólnie uzgodnionym terminie. Istnieje również możliwość wysyłki odbitek paczkomatem, jednak w takim wypadku koszt wysyłki ponosi klient.
 14. Istnieje możliwość wykupienia vouchera (karty podarunkowej) na sesję zdjęciową. Voucher może obejmować dowolny pakiet sesji zawarty na stronie internetowej pannafotograf.pl. Voucher opłacany jest z góry. Okres ważności vouchera wynosi 6 miesięcy.
 15. Każdy Klient samodzielnie decyduje, czy pozwala Fotografowi na upublicznienie swojego wizerunku na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Decyzję może podjąć po otrzymaniu gotowych zdjęć. W każdej chwili może się z takiej decyzji wycofać, kontaktując się na adres mailowy: kontakt@pannafotograf.pl lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem https://pannafotograf.pl/kontakt/
 16. Zgodnie z zasadami prawa autorskiego, zabroniona jest jakakolwiek ingerencja przez klienta lub osoby trzecie w otrzymane zdjęcia, łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów itp.
 17. Obrobione zdjęcia klient otrzymuje w ilości podanej w wybranym pakiecie. Każde dodatkowe ujęcie jest płatne wg cennika podanego na stronie: https://pannafotograf.pl/oferta/
 18. Fotograf nie oddaje surowych plików. Nie ma możliwości wykupienia nieobrobionych zdjęć ani udostępnienia surowych plików RAW.
 19. Pliki od dnia wyboru przez klienta przechowuję pół roku. Po tym czasie są one bezpowrotnie usuwane z moich dysków.
 20. Fotograf zobowiązuje się do ochrony wizerunku klienta poprzez nieudostępnianie zdjęć bez jego wiedzy i wcześniejszej zgody.